loader image

Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego w Alejach Ujazdowskich w Warszawie.

Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego w Alejach Ujazdowskich w Warszawie.
fot. Rafał Adrian Kraszewski 2020

Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego w Alejach Ujazdowskich w Warszawie odsłonięto 8 listopada 1998 roku z inicjatywy Jerzego Waldorffa.


Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego w Alejach Ujazdowskich w Warszawie.
fot. Rafał Adrian Kraszewski 2020

Monument stworzył Jan Konarski według zachowanej z lat 30. XX wieku marmurowej rzeźby dłuta Stanisława Kazimierza Ostrowskiego.


Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego w Alejach Ujazdowskich w Warszawie.
fot. Rafał Adrian Kraszewski 2020

Odlew pomnika został wykonany ze spiżu przez GZUT Gliwice (Gliwickie Zakłady Urządzeń Technicznych) w 1998 roku.


Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego w Alejach Ujazdowskich w Warszawie.
fot. Rafał Adrian Kraszewski 2020

Na ten cel Ministerstwo Obrony Narodowej przekazało bardzo dużą ilość łusek armatnich.


Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego w Alejach Ujazdowskich w Warszawie.
fot. Rafał Adrian Kraszewski 2020

Pomnik odsłonięto uroczyście przy udziale Prezydenta m.st. Warszawy Marcina Święcickiego, Jerzego Waldorffa oraz córki Marszałka – Jadwigi Piłsudskiej-Jaraczewskiej.


Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego w Alejach Ujazdowskich w Warszawie.
fot. Rafał Adrian Kraszewski 2020

Rzeźba przedstawia Marszałka Józefa Piłsudskiego, który opiera się oburącz o swoją szablę.


Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego w Alejach Ujazdowskich w Warszawie.
fot. Rafał Adrian Kraszewski 2020

Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego w Alejach Ujazdowskich w Warszawie.
fot. Rafał Adrian Kraszewski 2020