loader image

Kopiec Powstania Warszawskiego

Kopiec Powstania Warszawskiego
fot. Rafał Adrian Kraszewski 2019

Kopiec Powstania Warszawskiego (dawniej Górka Czerniakowska, Kopiec Czerniakowski) znajduje się na Mokotowie przy ulicy Bartyckiej.


Widok z Kopca Powstania Warszawskiego
fot. Rafał Adrian Kraszewski 2019

Jest to jeden z czterech kopców, które po II wojnie światowej usypano z gruzów Warszawy. Pozostałe trzy to Górka Szczęśliwicka, Kopiec Moczydłowski oraz nieistniejący przy ulicy Krasińskiego.


Kopiec Moczydłowski w parku Moczydło w Warszawie
fot. Rafał Adrian Kraszewski 2020

Nie były to jedyne miejsca, gdzie zwożono gruz warszawskich budynków. Dla przykładu wymienię usypaną koronę Stadionu Dziesięciolecia.


Widok z lotu ptaka od strony Wisły na Stadion Dziesięciolecia.
(lata 70. XX wieku)
Narodowe Archiwum Cyfrowe
Sygnatura: 3/53/0/8/515

Wysokość kopca wynosi 121 m n.p.m. Przez długie lata gruzowisko było miejscem nieuporządkowanym, wręcz wysypiskiem śmieci.


Widok z Kopca Powstania Warszawskiego
fot. Rafał Adrian Kraszewski 2019

Pod koniec XX wieku z inicjatywy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej wyszła propozycja uporządkowania tego terenu pod postacią miejsca pamięci.


Kopiec Powstania Warszawskiego
fot. Rafał Adrian Kraszewski 2019

Wówczas zaproponowano nazwę „Kopiec Pamięci Narodowej”. Od 2004 roku, wskutek uchwały Rady m. st. Warszawy, miejsce to nazywamy „Kopcem Powstania Warszawskiego”.


Kopiec Powstania Warszawskiego
fot. Rafał Adrian Kraszewski 2019

Teren został przywrócony mieszkańcom. Między innymi wybudowano prowadzące na szczyt schody (Aleja Godziny „W”).


Kopiec Powstania Warszawskiego
fot. Rafał Adrian Kraszewski 2019

Kopiec Powstania Warszawskiego
fot. Rafał Adrian Kraszewski 2019

Obok schodów ustawiono drewniane krzyże.


Kopiec Powstania Warszawskiego
fot. Rafał Adrian Kraszewski 2019

Na szczycie dostrzegamy kilkumetrowy monument przedstawiający symbol Polski Walczącej projektu żołnierza AK, ppłk. inż. architekta Eugeniusza Ajewskiego.


Kopiec Powstania Warszawskiego
fot. Rafał Adrian Kraszewski 2019

Jest to miejsce szczególne dla naszego miasta. Spacerując po Kopcu Powstania Warszawskiego odnajdziemy relikty przedwojennej Warszawy, bezimienne mury oraz detale. Jest to cmentarzysko zapomnianych warszawskich kamienic.


Kopiec Powstania Warszawskiego
fot. Rafał Adrian Kraszewski 2019

Cegły opowiadają nam tragiczną i przerażającą historię naszej Warszawy. Miejsce, które skłania nas do zadumy i refleksji.


Kopiec Powstania Warszawskiego
fot. Rafał Adrian Kraszewski 2020

Kopiec Powstania Warszawskiego jest symbolem heroicznej walki o wolną, niepodległą Polskę.


Kopiec Powstania Warszawskiego
fot. Rafał Adrian Kraszewski 2020