loader image

Rzeźba „Kąpiąca się”

Rzeźba „Kąpiąca się” w Parku Skaryszewskim im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie.
fot. Rafał Adrian Kraszewski 2020

Rzeźba „Kąpiąca się” dłuta Olgi Niewskiej została odlana w Firmie Braci Łopieńskich w Warszawie.


Rzeźba „Kąpiąca się” w Parku Skaryszewskim im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie.
fot. Rafał Adrian Kraszewski 2020

Na cokole odnajdziemy podpis artystki.


Rzeźba „Kąpiąca się” w Parku Skaryszewskim im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie.
fot. Rafał Adrian Kraszewski 2020

Dzieło odsłonięto 28 września 1929 r. w Parku Skaryszewskim w Warszawie, który w tym samym roku otrzymał imię Ignacego Jana Paderewskiego.


28 września 1929 roku. Uroczystość odsłonięcia rzeźby „Kąpiąca się” dłuta Olgi Niewskiej w Parku Skaryszewskim w Warszawie. Od lewej widoczni są prezydent Warszawy Zygmunt Słomiński, Olga Niewska, wiceprezes Rady Miejskiej Stanisław Wilczyński.
Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe
Zespół: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji
Sygnatura: 1-U-7388-2

Rzeźbę ustawiono na brzegu (od południowej strony) Stawu na Kosku (Łabędziego). Na uroczystości był obecny ówczesny prezydent Miasta Stołecznego Warszawy – Zygmunt Słomiński.


28 września 1929 roku. Uroczystość odsłonięcia rzeźby „Kąpiąca się” dłuta Olgi Niewskiej w Parku Skaryszewskim w Warszawie.
Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe
Zespół: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji
Sygnatura: 1-U-7388-1

Rzeźba przetrwała okres II wojny światowej. W 1997 roku próbowano ukraść ten cenny zabytek. Wówczas uszkodzoną rzeźbę naprawiono.


Rzeźba „Kąpiąca się” w Parku Skaryszewskim im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie.
fot. Rafał Adrian Kraszewski 2020

W 2019 „Kąpiąca się” została poddana gruntownej renowacji. Aktualnie znajduje się na swoim pierwotnym miejscu i zachwyca nas pięknem i blaskiem.


Rzeźba „Kąpiąca się” w Parku Skaryszewskim im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie.
fot. Rafał Adrian Kraszewski 2020