loader image

Mural „Molozol, Muchozol, Sanitozol”

Mural „Molozol, Muchozol, Sanitozol”
fot. Rafał Adrian Kraszewski 2019

„Molozol, Muchozol, Sanitozol” w rejestrze zabytków. Na wniosek Stowarzyszenia „Porozumienie dla Pragi” mural reklamowy z okresu PRL umiejscowiony na ścianach budynku przy ul. Targowej 22 w Warszawie został wpisany do rejestru zabytków ruchomych województwa mazowieckiego.

Mural „Molozol, Muchozol, Sanitozol”
fot. Rafał Adrian Kraszewski 2019

Jest to dawna oficyna kamienicy Dominika Cichockiego. Decyzję nr 51/2020 wydał Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Mural „Molozol, Muchozol, Sanitozol”
fot. Rafał Adrian Kraszewski 2019

Mural powstał w latach 70. XX wieku. Przedstawia reklamę produktów Zakładów Chemicznych „Azot” w Jaworzynie.

Mural „Molozol, Muchozol, Sanitozol”
fot. Rafał Adrian Kraszewski 2019

Jest to pierwszy wpis muralu na Mazowszu do rejestru zabytków ruchomych.

Mural „Molozol, Muchozol, Sanitozol”
fot. Rafał Adrian Kraszewski 2020

Wielkie brawa i gratulacje dla praskich społeczników.

Mural „Molozol, Muchozol, Sanitozol”
fot. Rafał Adrian Kraszewski 2020