loader image

Obszar Morysina

Morysin jest obszarem, który leży pomiędzy Kanałem Sobieskiego (początek Potoku Służewieckiego), Jeziorem Wilanowskim oraz rzeczką Wilanówką. W północnej części tego obszaru znajduje się Rezerwat Przyrody Morysin.


Morysin wraz z Rezerwatem Przyrody
© autorzy OpenStreetMap

Pierwotnie na tym terenie znajdował się Lasek Na Kępie, który był lasem łęgowym. Położenie tego obszaru pomiędzy ciekami wodnymi skutkowało licznymi podtopieniami (zwłaszcza wiosną). Nanoszony żyzny muł sprzyjał rozwojowi tego typu zbiorowiska leśnego. To na jego terenie znajdował się królewski zwierzyniec, gdzie Jan III posiadał hodowlę danieli.


Król Jan III z królową Marią Kazimierą (miniatura, olej)
Sebastiano Bombelli (1677 rok)
W zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie
Min.910 MNW

Stanisław Kostka Potocki stworzył kilka zespołów pałacowo-parkowych, które były powiązane ze sobą jedynie osiami widokowymi.


Portret Stanisława Kostki Potockiego (Antoni Blank – olej, płótno, po 1821 roku)
W zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie

W tamtym okresie bardzo modne były romantyczne parki angielskie. Morysin przekształcono na wzór powyższego założenia. W tym celu wycięto bardzo dużo drzew z otaczającego lasu łęgowego. Wybudowane na jego terenie budowle znajdowały się na osiach widokowych ogrodu w Wilanowie. Nazwa Morysin jest związana z najmłodszym wnukiem Stanisława Kostki Potockiego i Aleksandry Potockiej – Maurycym (zdrobniale zwanym Morysiem).


Portret Maurycego Potockiego
Disderi, André Adolphe Eugène
(około 1865 roku)
Źródło: Biblioteka Narodowa