loader image

Juliusz Słowacki i ul. Elektoralna w Warszawie.

ul. Elektroalna w Warszawie. Głaz pamięci przy ulicy Elektoralnej w Warszawie
fot. Rafał Adrian Kraszewski 2019

Spacerując ulicą Elektoralną w Warszawie możemy zobaczyć głaz pamięci, który jest poświęcony Juliuszowi Słowackiemu. Znajduje się on przed budynkiem przy ulicy Elektoralnej 16/22. Widnieje na nim wykuty napis „Tu stał dom, w którym w latach 1829-1831 mieszkał Juliusz Słowacki”.


Głaz pamięci przy ulicy Elektoralnej w Warszawie
fot. Rafał Adrian Kraszewski 2019

Wspomniany wieszcz narodowy przyjechał do Warszawy w lutym 1829 roku. Niedługo później rozpoczął pracę na stanowisku aplikanta w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.


Portret Juliusza Słowackiego (namalowany po 1848 roku)
James Hopwood, Józef Szymon Kurowski (autor wzoru)
Paris ; Imp. F. Chardon (…)
Źródło: Biblioteka Narodowa

Początkowo mieszkał niedaleko Ratusza przy ulicy Leszno, a później w pałacu Paca przy ulicy Miodowej. Kolejnym miejscem zamieszkania była kamienica przy ulicy Elektoralnej w Warszawie.


Henryk Świątkowski
„Taryfa domów miasta Warszawy i Pragi z planem ogólnym i 128 szczegółowych planików ulic i domów”
(fragment). Warszawa: J. Glücksberg, 1852
Współcześnie zaznaczono kamienicę, w której mieszkał Juliusz Słowacki.
Źródło: Biblioteka Narodowa

Podczas swojej przygody z Warszawą ten wybitny przedstawiciel okresu romantyzmu na początku 1830 roku, w roczniku Melitele, zadebiutował bezimiennie powieścią poetycką Hugo.


Zdjęcie nieznanego autora z 1927 roku. Kamienica przy ulicy Elektoralnej 20, w której mieszkał Juliusz Słowacki.
Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe
Zespół: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji
Sygnatura: 1-U-6656

Kamienica przy ulicy Elektoralnej 20, w której mieszkał Juliusz Słowacki. Widoczna pamiątkowa tablica nad bramą.
Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe
Zespół: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji
Sygnatura: 1-U-6657-1

Kamienica przy ulicy Elektoralnej 20, w której mieszkał Juliusz Słowacki. Widoczna pamiątkowa tablica nad bramą (fragment zdjęcia).
Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe
Zespół: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji
Sygnatura: 1-U-6657-1

Kamienica przy ulicy Elektoralnej 20, w której mieszkał Juliusz Słowacki. Widok od strony podwórza.
Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe
Zespół: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji
Sygnatura: 1-U-6657-2

Juliusz Słowacki spędził w Warszawie ponad dwa lata. 8 marca 1931 roku opuścił Warszawę i udał się na emigrację.

W twórczości Juliusza Słowackiego możemy odnaleźć Warszawę między innymi w takich dziełach jak „Poema Piasta Dantyszka herbu Leliwa o piekle”, „Sowiński w okopach Woli”, „Uspokojenie”.

Ofiarowanie (Juliusz Słowacki „Poema Piasta Dantyszka Herbu Leliwa o PIEKLE” – fragment tekstu według wydania – Lwów : W. Zukerkandel, po 1923 roku)

U nóg twych kładę — o żałosna wdowo
Polskiego ludu — o matko w żałobie
Tych, co śpią, w krwawym pochowani grobie,
I tych, co wierzą, że wstaniesz na nowo,

O ty, gotowa twą krew Chrystusową
Rzucić na twarze wątpiące i blade,
Warszawo, — tę pieśń ci pod nogi kładę
I nóg skrwawionych twoich sięgam głową,

Bo ja nie wierzę, żebyś ty się zlękła
Carskiego czoła i carskich rycerzy;
A gdy mówiono, żeś przed nim uklękła,

Tom był, jak człowiek, gdy grom weń uderzy;
Potem, schyliwszy czoło zamyślone,
Rzekłem, żeś klękła ty po tę koronę,
Co spadła z głowy i u nóg ci leży.

Florencya, d. 15. listopada 1838 r