loader image

Tancerka w Parku Skaryszewskim im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie


„Tancerka” w Parku Skaryszewskim
fot. Rafał Adrian Kraszewski 2019

Tancerka dłuta Stanisława Jackowskiego (polskiego rzeźbiarza, twórcy w latach późniejszych pomnika Jana Kilińskiego, czy też rzeźby Chłopca z krokodylem z fontanny na Placu Jana Henryka Dąbrowskiego) została ustawiona w 1927 roku w Ogrodzie Różanym Parku Skaryszewskiego w Warszawie.


Park Skaryszewski z zaznaczeniem Ogrodu Różanego
© autorzy OpenStreetMap

„Tancerka” w Parku Skaryszewskim
fot. Rafał Adrian Kraszewski 2019

Posąg z brązu został odlany w pracowni braci Łopieńskich. Była to pierwsza rzeźba ustawiona w tym parku.


„Tancerka” w Parku Skaryszewskim
fot. Rafał Adrian Kraszewski 2019

Przedstawia tańczącą dziewczynę z uniesionymi rękoma. Na cokole widoczne są podpisy Stanisława Jackowskiego i pracowni braci Łopieńskich.


„Tancerka” w Parku Skaryszewskim
fot. Rafał Adrian Kraszewski 2019

Uroczystego odsłonięcia rzeźby dokonał prezydent Warszawy Zygmunt Joachim Słomiński. Tancerka przetrwała do naszych czasów.


„Tancerka” w Parku Skaryszewskim
fot. Rafał Adrian Kraszewski 2019

W naszym stuleciu figura była poddana dwukrotnie konserwacji (w latach 2006 i 2017). Przebudowany również został cokół.


„Tancerka” w Parku Skaryszewskim
fot. Rafał Adrian Kraszewski 2019

„Tancerka” w Parku Skaryszewskim
fot. Rafał Adrian Kraszewski 2019

„Tancerka” w Parku Skaryszewskim
fot. Rafał Adrian Kraszewski 2019