loader image

Cmentarz Powązkowski. Brama św. Honoraty

Cmentarz Powązkowski. Brama św. Honoraty (1925 rok)
Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe
Zespół: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji
Sygnatura: 1-U-7296-1

Brama św. Honoraty na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie powstała dużo później niż sama wspomniana nekropolia. Wybudowano ją w 1915 roku według projektu znanego rzeźbiarza Leopolda Wasilkowskiego.


Karykatura Leopolda Wasilkowskiego
Konstanty Gorski
Źródło: Muzeum Narodowe w Warszawie
Sygnatura: MP 3962 MNW

Według „Przewodnika po Warszawie i okolicy z planem miasta” z 1911 roku autorstwa Wiktora Gomulickiego i Józefa Stanisława Sobieszczańskiego wcześniej w tym miejscu funkcjonowała „brama druga” , która była głównym wejściem na cmentarz. Znajdowała się ona na przeciw „Domu przedpogrzebowego” , w którym funkcjonowała kancelaria cmentarna. Budynek ten zamieszkiwali nadzorca, kapelani oraz niższa służba. W oficynach odnaleźć można było sprzęt i narzędzia niezbędne do chowania zmarłych, wozownie na karawany, a także stajnie obsługi pogrzebowej.


Brama św. Honoraty (1915 rok)
Źródło: Pismo tygodniowe ilustrowane „Świat” 1915 nr 27 (3 VII)
Zbiory: Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa

Brama św. Honoraty została ufundowana przez lekarza Mieczysława Landsberga, który w ten sposób postanowił upamiętnić swoją przedwcześnie zmarłą żonę Honoratę ze Zwolińskich Landsberg. Informuje nas o tym umieszczony od strony cmentarza napis.


Cmentarz Powązkowski. Napis na Bramie św. Honoraty.
fot. Rafał Adrian Kraszewski 2021

15 lat wcześniej tj. 8 lipca 1900 roku został pobłogosławiony związek małżeński Mieczysława Landsberga i Honoraty ze Zwolińskich. Uroczystość odbyła się w kościele Ewangelicko-Augsburskim w Moskwie. Dowiadujemy się o tym wydarzeniu z „Kurjera Warszawskiego”.


Kurjer Warszawski z dnia 14.07.1900 roku nr 192
Źródło: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Było to drugie małżeństwo Honoraty. Pierwszym jej mężem był Ludwik Jeziorowski. Z „Kurjera Warszawskiego” z dnia 9 lipca 1869 roku dowiadujemy się, że Honorata Zwolińska była córką Ryszarda i Teofili z Habrowskich.


Kurjer Warszawski RXLIX nr 147 z dnia 9 lipca 1869 roku.
Źródło: Biblioteka Narodowa

Ludwik Jeziorowski był właścicielem fabryki rękawiczek mieszczącej się przy Nowym Świece.


Kurjer Codzienny nr 142 z dnia 16 (28) czerwca 1873 roku
Źródło: Biblioteka Narodowa

Ich związek małżeński został pobłogosławiony w katedrze św. Jana oraz w kościele ewangelicko-augsburskim.


Niedługo później Honorata Jeziorowska ze Zwolińskich urodziła syna Józefa Jeziorowskiego. Niestety chłopiec zmarł 6 października 1881 roku w wieku 12 lat, o czym dowiadujemy się z „Kurjera Warszawskiego”.


Kurjer Warszawski z dnia 07.10.1881 roku nr 225
Źródło: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Syn Honoraty został pochowany na cmentarzu Powązkowskim


Honorata podczas trwania związku z Mieczysławem Landsbergiem nie zapomniała o swoim zmarłym synu. W rocznice śmierci Józefa Jeziorowskiego przekazywała datki w celu uczczenia jego pamięci. Ten fakt został odnotowany na łamach „Kurjera Warszawskiego”.


Kurjer Warszawski z dnia 08.10.1902 roku nr 278
Źródło: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Na przestrzeni lat wszystkie ogłoszenia zostały zamieszczone na łamach „Kurjera Warszawskiego” w pobliżu daty 6 października.


Kurjer Warszawski z dnia 06.10.1903 roku nr 276
Źródło: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Grób chłopca odnajdziemy w kwaterze KLIN (rząd 8, miejsce 1,2). Na nagrobku widnieje inskrypcja „Grób Rodziny Ludwika Jeziorowskiego”.


Cmentarz Powązkowski. Grób Józefa Jeziorowskiego.
fot. Rafał Adrian Kraszewski 2021

W 1864 roku Honorata wraz z matką Teofilą były więzione na cytadeli warszawskiej. Dowiadujemy się o tym ze sztambucha zesłanego na Syberię Wiktora Urbańskiego.


Kubicki Paweł „I DWA ODCZYTY II KSIĄŻKA PAMIĄTKOWA SYBERJAKA W. URBAŃSKIEGO” 1936
Źródło: Biblioteka Narodowa.

Kubicki Paweł „I DWA ODCZYTY II KSIĄŻKA PAMIĄTKOWA SYBERJAKA W. URBAŃSKIEGO” 1936
Źródło: Biblioteka Narodowa.

Honorata i Mieczysław Landsberg byli znani ze swojej dobroczynności.


Kurjer Warszawski z dnia 6 maja 1907 roku (nr 124)
Źródło: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Honorata Landsberg zmarła 25 stycznia 1915 roku. Pochowano ją w katakumbach na cmentarzu Powązkowskim.


Cmentarz Powązkowski (katakumby). Katakumba Honoraty ze Zwolińskich Landsberg.
fot. Rafał Adrian Kraszewski 2021

W „Kurjerze Warszawskim” z dnia 27 stycznia 1915 roku odnajdujemy nekrolog poświęcony Honoracie Landsberg.


Kurjer Warszawski R95 nr 27 z dnia 27 stycznia 1915 roku
Źródło: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

O śmierci Honoraty Landsberg dowiadujemy się również z kroniki żałobnej „Gazety Warszawskiej” z dnia 28 stycznia 1915 roku.


Gazeta Warszawska z dnia 28 stycznia 1915 roku
Źródło: Biblioteka Narodowa

Niedługo później podobny los spotkał pogrążonego w żalu Mieczysława Landsberga.


Kurjer Warszawski z dnia 3 lipca 1916 roku (nr 182 wydanie wieczorne)
Źródło: Biblioteka Narodowa

Kurjer Warszawski z dnia 5 lipca 1916 roku (nr 184 wydanie wieczorne)
Źródło: Biblioteka Narodowa

Zmarł on 1 lipca 1916 roku. Tak jak jego małżonka, również został pochowany na cmentarzu Powązkowskim w katakumbach.


Cmentarz Powązkowski (katakumby). Katakumba Mieczysława Landsberga.
fot. Rafał Adrian Kraszewski 2021

Między innymi z Tygodnika Ilustrowanego „Echo Polskie” dowiadujemy się, że Mieczysław Landsberg po swojej śmierci zapisał potężny spadek na rzecz Polskiej Macierzy Szkolnej.


Echo Polskie Tygodnik Ilustrowany (18 września 1916r.)
Źródło: Biblioteka Narodowa

Brama została wykonana przez znany warszawski zakład kamieniarski Jana Rudnickiego. Została wzniesiona z bloków piaskowca. A rzeźbę rycerza wykonano z wapienia pińczowskiego.


Cmentarz Powązkowski – Brama św. Honoraty.
Napis: „Roboty kamieniarskie wykonał Jan Rudnicki”
fot. Rafał Adrian Kraszewski 2020

Dzieło Leopolda Wasilkowskiego było szeroko opisywane w ówczesnej prasie.


Kurjer Warszawski R95 nr 172 z dnia 24 czerwca 1915 roku
Źródło: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Kurjer Poznański nr 165 z dnia 23 lipca 1915 roku.
Źródło: Biblioteka Narodowa

Wchodząc na cmentarz, na lewym filarze bramy odnajdziemy podpis mistrza.


Cmentarz Powązkowski – Brama św. Honoraty.
Podpis Leopolda Wasilkowskiego
fot. Rafał Adrian Kraszewski 2021

Brama jest strzeżona przez rzymskiego rycerza w hełmie z pióropuszem, który trzyma w rękach potężny miecz i tarczę. Wojownik odziany jest w togę, charakterystyczny rzymski ubiór.


Cmentarz Powązkowski. Brama św. Honoraty.
fot. Rafał Adrian Kraszewski 2020

Na rękojeści miecza widzimy napis IHS będący chrystogramem (symbolem Jezusa Chrystusa). Właściwie jest to pochodzący z języka greckiego akronim (IHΣ) imienia Jezus (IHΣΟΥΣ).


Cmentarz Powązkowski. Brama św. Honoraty.
fot. Rafał Adrian Kraszewski 2021

Z drugiej strony rękojeści odnajdujemy monogram Maria.


Cmentarz Powązkowski. Brama św. Honoraty.
fot. Rafał Adrian Kraszewski 2021

Miecz jest częściowo opleciony przez martwego węża co symbolizuje zwycięstwo dobra nad złem.


Cmentarz Powązkowski. Brama św. Honoraty.
fot. Rafał Adrian Kraszewski 2020

Cmentarz Powązkowski. Brama św. Honoraty.
fot. Rafał Adrian Kraszewski 2020

Na tarczy widnieje oko opatrzności w trójkącie symbolizującym Trójcę Świętą. Całość jest opleciona koroną cierniową będącą atrybutem męczeństwa Jezusa Chrystusa.


Cmentarz Powązkowski. Brama św. Honoraty.
fot. Rafał Adrian Kraszewski 2020

Powyżej dostrzegamy gołębia, który jest symbolem Ducha Świętego.


Cmentarz Powązkowski. Brama św. Honoraty.
fot. Rafał Adrian Kraszewski 2020

W dolnej części tarczy widzimy trzy gwoździe – symbol męki Pańskiej.


Cmentarz Powązkowski. Brama św. Honoraty.
fot. Rafał Adrian Kraszewski 2020

Na prawym filarze znajduje się żałobny wieniec ze wstęgą. W jego środku odnajdujemy kolejny chrystogram składający się z dwóch pierwszych liter greckiego słowa Chrystus (ΧΡΙΣΤΟΣ). Jest to jeden z najstarszych chrystogramów używany przez chrześcijan.


Cmentarz Powązkowski. Brama św. Honoraty.
fot. Rafał Adrian Kraszewski 2020

W górnej części bramy (od strony cmentarza) widnieje wąż zjadający swój ogon (Uroboros). Jest to symbol nieskończoności, końca stanowiącego początek.


Cmentarz Powązkowski. Brama św. Honoraty.
fot. Rafał Adrian Kraszewski 2021

Poniżej odnajdziemy napis „ROKU M CM XV”, co stanowi 1915 rok.


Cmentarz Powązkowski. Brama św. Honoraty.
fot. Rafał Adrian Kraszewski 2020

Stróżówka została ozdobiona klepsydrą ze skrzydłami. Klepsydra to symbol przemijania, zaś skrzydła stanowią atrybut lekkości, umiejętności latania. Całość oznacza wędrującą duszę zmarłego do nieba.


Cmentarz Powązkowski. Brama św. Honoraty.
fot. Rafał Adrian Kraszewski 2021

Poniżej widzimy płaskorzeźbę, która przedstawia postacie uczestniczące w starożytnym pogrzebie greckim.


Cmentarz Powązkowski. Brama św. Honoraty.
fot. Rafał Adrian Kraszewski 2021

Boczne ściany stróżówki są ozdobione wieńcami.


Cmentarz Powązkowski. Brama św. Honoraty.
fot. Rafał Adrian Kraszewski 2021

Rycerz pilnuje wejścia do świata zmarłych, gdzie pamięć o tych co odeszli jest nadal żywa i trwa razem z nami.


Cmentarz Powązkowski. Brama św. Honoraty (02.11.1933).
Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe
Zespół: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji
Sygnatura: 1-U-7308-1

Brama św. Honoraty to przepiękny zabytek, z którym związana jest tragiczna historia wielkiej miłości.

Rafał Adrian Kraszewski