loader image

Zdrój przy ulicy Oboźnej w Warszawie

Źródło przy ulicy Oboźnej : Rysunek oryginalny M. Kozłowskiego
Tygodnik Illustrowany. 1890, Seria 5, T.1 nr 17, s. 257
Źródło: Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa

Przy ulicy Oboźnej znajduje się prawdziwy relikt przeszłości. Jest to zabytkowy zdrój, który został wpisany do rejestru zabytków pod numerem 371/2 w lipcu 1965 roku.


Zdrój przy ulicy Oboźnej w Warszawie.(przed 1900 rokiem)
Autor wzoru: Aleksander Gierymski
Rytownik: Edward Karol Nicz (1851-1916).
Źródło: Biblioteka Narodowa

Ulica Oboźna w Warszawie położona jest na Skarpie Warszawskiej. Ten teren z racji swojego położenia był terenem podmokłym i obfitował w wybijające źródła.


Warszawa, ulica Oboźna.
Warszawa : A. Chlebowski i Ska, [przed 1933]
Źródło: Biblioteka Narodowa

Jedno z nich w 1837 roku obudowano. Źródło przy ulicy Oboźnej cieszyło się dużą popularnością.


Kurjer Codzienny R.5, nr 173 (10 sierpnia 1869)
Źródło: Biblioteka Narodowa

Reklama Instytutu Leczniczego – Kuryer Codzienny R.17, nr 265 (25 listopada 1881). Kolorem (współcześnie) zaznaczono tekst dot. zdroju przy ul. Oboźnej.
Źródło: Biblioteka Narodowa

Kuryer Codzienny R.21, nr 309 (8 listopada 1885)
Źródło: Biblioteka Narodowa

To miejsce skłania nas do refleksji, choć współcześnie zasilane jest wodą z wodociągów.


Zdrój przy ul. Oboźnej w Warszawie
fot. Rafał Adrian Kraszewski 2019

Zdrój przy ul. Oboźnej w Warszawie
fot. Rafał Adrian Kraszewski 2019

Zdrój przy ul. Oboźnej w Warszawie
fot. Rafał Adrian Kraszewski 2019

Zdrój przy ul. Oboźnej w Warszawie
fot. Rafał Adrian Kraszewski 2019

Zdrój przy ul. Oboźnej w Warszawie
fot. Rafał Adrian Kraszewski 2019

Zdrój przy ul. Oboźnej w Warszawie
fot. Rafał Adrian Kraszewski 2019

Zdrój przy ul. Oboźnej w Warszawie
fot. Rafał Adrian Kraszewski 2019