loader image

Wilanowski Park Kulturowy

Wilanowski Park Kulturowy utworzono w 2012 roku na skutek uchwały nr XXXIV/819/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Na chwilę obecną (2019 rok) jest to jedyny tego typu obszar na terenie Warszawy. W skład jego wchodzą wilanowskie rezydencje wraz z zespołami pałacowo-parkowymi w Wilanowie, Morysinie, Ursynowie, Natolinie i Gucin Gaju. Wilanowski Park Kulturowy powstał w celu ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania wyróżniających się krajobrazowo terenów. Jego powierzchnia wynosi w przybliżeniu 1450 ha. Na terenie parku nie zabrakło rezerwatów przyrody (Las Natoliński, Skarpa Ursynowska oraz Morysin). Długość granicy Wilanowskiego Parku Kulturowego wynosi w przybliżeniu 21 km. Na jego terenie znajduje się wiele obiektów zabytkowych bardzo ważnych dla tożsamości historycznej Warszawy.

Zarys Wilanowskiego Parku Kulturowego