loader image

Ohele na cmentarzu żydowskim na Woli

Ohele – Cmentarz Żydowski na Woli
fot. Rafał Adrian Kraszewski 2018

Ohel jest to niewielki żydowski grobowiec, najczęściej w kształcie małego domku z drzwiami i czasem oknami. Na cmentarzu żydowskim przy ul. Okopowej w Warszawie znajduje się kilkadziesiąt oheli. Jest to największe skupisko tego typu grobowców w Polsce. Ohele są wznoszone nad grobami wybitnych rabinów, cadyków i ich męskich potomków.


Ohele – Cmentarz Żydowski na Woli
fot. Rafał Adrian Kraszewski 2018

Ohele – Cmentarz Żydowski na Woli
fot. Rafał Adrian Kraszewski 2018

Ohele – Cmentarz Żydowski na Woli
fot. Rafał Adrian Kraszewski 2018

Ohele – Cmentarz Żydowski na Woli
fot. Rafał Adrian Kraszewski 2018