loader image

Pomnik Iwana Paskiewicza w Warszawie (1870-1917)

Pomnik Iwana Paskiewicza (Warszawa)
Varšava : Izdane N. P. Karbasnikova, [przed 1917]
Źródło: Biblioteka Narodowa

„Nosił wilk – ponieśli i wilka”. W 1870 roku pomnik Iwana Paskiewicza zajął miejsce przeznaczone dla pomnika księcia Józefa Poniatowskiego na dziedzińcu (współczesna nazwa) Pałacu Prezydenckiego. Wybór miejsca pomnika miał na celu poniżenie społeczeństwa polskiego, a w szczególności mieszkańców Warszawy. Pomnik Iwana Paskiewicza za zgodą niemieckich władz okupacyjnych został rozebrany w 1917 roku.


Zdjęcie posągu Paskiewicza : Warszawa, październik 1917.
Źródło: Biblioteka Narodowa

Demontaż pomnika Paskiewicza w Warszawie (1917 r.)
Źródło: Biblioteka Narodowa

Niestety pierwotny monument księcia Józefa Poniatowskiego nie doczekał się odsłonięcia w tym miejscu. Po odzyskaniu pomnika księcia w 1922 roku wybrano dla niego zupełnie inną lokalizację. Po powstaniu warszawskim Niemcy wysadzili oryginał w powietrze. Współcześnie przed Pałacem Prezydenckim znajduje się kopia pomnika księcia Józefa Poniatowskiego wykonana na postawie modelu z Muzeum Thorvaldsena w Kopenhadze i ofiarowana Warszawie przez Królestwo Danii (połowa XX wieku). Ale dzieje pomnika księcia Józefa Poniatowskiego to już zupełnie inna historia …